store
isquare

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στην iSquare πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πραγματοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με υπευθυνότητα και ακεραιότητα αποτελεί όχι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό το λόγο παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας, την εξέλιξη των εργαζομένων μας, στην αύξηση του κεφαλαίου μας, και στη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος με σκοπό να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο, καλύτερο κόσμο για όλους.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στην παρούσα έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης επιδιώξαμε να αναλύσουμε τις επιδράσεις της λειτουργίας της iSquare σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η iSquare έχει ως στρατηγική επιλογή την υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη που απευθύνεται.  Κατανοούμε ότι ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα είναι μια συνεχής πορεία και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να θέτουμε φιλόδοξους στόχους, να μετράμε την πρόοδό μας και να μαθαίνουμε από τις προκλήσεις που θα μας οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές.
isquare

Tα Highlights του 2022

Οικονομικά στοιχεία

00

%

Αύξηση στον κύκλο εργασιών.

Περιβάλλον (Ε)

00

%

Μείωση στις έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου (εκπομπές Scope 2). Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος με βάση το GHG Protocol.
iSquare - InfoQuest Οικονομικά Στοιχεία και περιβάλλον Highlights
iSquare - InfoQuest Κοινωνικά Highlights

Κοινωνία (S)

00

%

Των εργαζομένων μας είναι γυναίκες.

00

Νέες προσλήψεις, 70% αύξηση σε σχέση με το 2021.

00

ώρες Μ.Ο. εκπαίδευση ανά εργαζόμενο.

00

K

Σε κοινωνικές επενδύσεις.

Εταιρική Διακυβέρνηση (G)

0 (μηδέν) περιστατικά ή/και καταγγελίες σε θέματα διαφθοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού, αντί ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές. Πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο

Quest for Excellence

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σημείωση: Οποίες συγκρίσεις έχουν γίνει με το έτος 2021

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η iSquare ως σημαντική θυγατρική της Quest Συμμετοχών συμμετείχε στη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest και δεσμεύτηκε σε στόχους που αφορούν στο Περιβάλλον, την Κοινωνία, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Βιώσιμα Προϊόντα και σχετίζονται με τη δραστηριότητά της, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Η στρατηγική ESG θεμελιώθηκε σε τέσσερις (4) στρατηγικούς πυλώνες και αποτελείται από 10 στόχους. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ESG έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2025 και το 2030/2050 για τους περιβαλλοντικούς στόχους. Έχει γίνει κατανομή της στοχοθεσίας ανά έτος, ώστε να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση και βελτιωτικές ενέργειες, όπου απαιτηθεί.

Περιβάλλον

Μείωση των απόλυτων εκπομπών Scope 1,2 κατά 40% έως το 2030 και κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050*
Προώθηση της κυκλικής οικονομίας και εξάλειψη των αποβλήτων που μπορούν να αποφευχθούν μέχρι το 2025

Οι άνθρωποί μας

Διατήρηση LTIF κάτω από 2,3 και TRIR κάτω από 1,2 για τους εργαζόμενους του Ομίλου μέχρι το 2030*
Αύξηση κατά 10% στις ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων μέχρι το 2025
Δημιουργία κουλτούρας συμπερίληψης, διαφορετικότητας και ισότητας με σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων μας μέχρι το 2025

Υπευθυνότητα

Καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση μηδενικών περιστατικών παραβίασης δεδομένων μέχρι το 2025
Σύνδεση του 15% της μεταβλητής αμοιβής (ετήσιο μπόνους) των CEO του Ομίλου και των κυρίων θυγατρικών με στόχους ESG μέχρι το 2025
Αξιολόγηση προμηθευτών με ESG κριτήρια μέχρι το 2025**

Βιώσιμα Προϊόντα

>6% των εσόδων να προέρχονται από βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες μέχρι 2025
>50% αύξηση της εγκατεστημένης πράσινης ενέργειας MW μέχρι το 2025

* Ετος αναφοράς το 2021. Η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 αναφέρεται στις εκπομπές Scope 1 & 2, λαμβάνοντας υπόψιν την ωριμότητα της τεχνολογίας. Ο στόχος θα αναθεωρηθεί το 2030.

** Για ίσης απόδοσης προμηθευτές θα προτιμηθούν αυτοί που έχουν υψηλότερες ESG βαθμολογίες.

isquare

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2022

κατεβαστε το

isquare

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2021

κατεβαστε το

isquare

Commitment to Sustainability
2020

κατεβαστε το

quest group

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2020

κατεβαστε το

quest group

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2019

κατεβαστε το

quest group

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2018

κατεβαστε το

quest group

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2017

κατεβαστε το

quest group

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2016

κατεβαστε το

quest group

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
2015

κατεβαστε το

quest group

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
2014

κατεβαστε το
crossmenuchevron-down