ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | iSquare

ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων
Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
*Υποχρεωτικά πεδία
Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Επίσης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά δικαιώματα ή ελευθερίες άλλων όπως το επαγγελματικό απόρρητο, ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα του δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.