ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ | iSquare

ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων
Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Διόρθωσης
*Υποχρεωτικά πεδία
Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Επίσης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά δικαιώματα ή ελευθερίες άλλων όπως το επαγγελματικό απόρρητο, ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα του δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.