Νέα Γενιά Ζηρίδη | iSquare

Νέα Γενιά Ζηρίδη

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που πρωτοπορεί στην εκπαίδευση, με ιστορία 85 χρόνων, έχει ενσωματώσει με επιτυχία το iPad στην καθημερινή μαθησιακή εμπειρία, ώστε να εμπλουτίσει την διδασκαλία και την δημιουργικότητα στην μάθηση, με τμήματα που ξεκινούν από τη Δ’ Δημοτικού.

Το iPad δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης πληθώρας εφαρμογών που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση. Τα ερεθίσματα που δέχονται οι μαθητές πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν διαδραστικά βιβλία (ibooks), όπου οι πληροφορίες εμπλουτίζονται με πολυμέσα, παιχνίδια και διαδραστικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Τα πολυτροπικά βιβλία προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς προσεγγίζουν πολλαπλούς τρόπους μάθησης. Έτσι, η αξιοποίηση των iPad στις σχολικές τάξεις υποστηρίζει ενεργά την προσωποποιημένη μάθηση.


Επιπλέον, πολλαπλές εκπαιδευτικές εφαρμογές (apps) προσφέρονται για διερεύνηση με παιγνιώδη τρόπο και εξάσκηση, σε αντικείμενα που καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η άμεση εξοικείωση των μαθητών με τα iPad, σε συνδυασμό με τις μοναδικές δυνατότητες τους, διευκολύνει τη σύνθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών.

Τέλος, η συστηματική δημιουργία και παρουσίαση εργασιών συμβάλλει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων παρουσίασης και ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών.
Μαθητές των τμημάτων iPad δηλώνουν σχετικά:

"Είναι ένας πρωτότυπος και διασκεδαστικός τρόπος μάθησης."
"Με τα iBooks και τις σημειώσεις, κατανοώ και μαθαίνω πιο εύκολα."
"Το μάθημα με τις εικόνες και τα video είναι πιο άμεσο, έτσι θυμάμαι περισσότερα."
"Όταν παρουσιάζω, όλοι εντυπωσιάζονται με τα εφέ και με παρακολουθούν με προσοχή."