Υποδομή Γραμματοσειρών 2008 | iSquare

Υποδομή Γραμματοσειρών 2008

Η Υποδομή Γραμματοσειρών 2008 προσφέρει αναβαθμισμένες εκδόσεις των μονοτονικών και πολυτονικών γραμματοσειρών της. Χωρίς να έχουν αλλάξει τα typefaces, οι ανανεωμένες γραμματοσειρές είναι λειτουργικά πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις τρέχουσες εκδόσεις του Mac OS X. Μπορείτε να τις κατεβάσετε online από το: http://downloads.isquare.gr

Μια σημαντική προσθήκη στη νέα Υποδομή είναι οι πολυτονικές γραμματοσειρές unicode. Ανήκουν στην ίδια σειρά με τις παλαιές πολυτονικές και διατηρούν τα ονόματα, τη σχεδίαση και τα metrics. Αυτό βοηθά στο να μην αλλάζει η ροή υπαρχόντων κειμένων όταν εφαρμοστούν οι νέες αυτές γραμματοσειρές. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που τις συνοδεύουν σχετικά με την εγκατάστασή τους και τη χρήση τους.

Αυτό που είναι απαραίτητο να έχετε υπόψη σχετικά με τις νέες πολυτονικές γραμματοσειρές unicode, είναι πως δεν υποστηρίζουν το παλαιό πολυτονικό σύστημα (8-bit). Αυτό τις διαφοροποιεί από τις γραμματοσειρές τρίτων κατασκευαστών που κυκλοφορούν και συνήθως υποστηρίζουν και το παλαιό πολυτονικό και το unicode. Όταν εγκαταστήσετε τις νέες πολυτονικές γραμματοσειρές unicode, όλα τα υπάρχοντα κείμενά σας θα εμφανίζουν κουτάκια στους τονισμένους χαρακτήρες υποδηλώνοντας έτσι την ανάγκη μετατροπής του κειμένου σε πολυτονικό unicode. Συνεπώς, εάν δε σκοπεύετε να μετατρέψετε τα κείμενά σας, προτιμήστε να εγκαταστήσετε τις παλαιές πολυτονικές γραμματοσειρές.