Το Microsoft Word δεν εκκινεί στο Leopard, Snow Leopard, φταίει το GRupdate ή τα Ελληνικά; | iSquare

Το Microsoft Word δεν εκκινεί στο Leopard, Snow Leopard, φταίει το GRupdate ή τα Ελληνικά;

Καταρχήν, το GRupdate δε σχετίζεται με την επιλογή της γλώσσας Εισόδου, Ελληνικά ή μη.

Φυσικά και είναι δυνατόν να έχετε γλώσσα Εισόδου τα Ελληνικά χωρίς να έχετε εγκατεστημένο το GRupdate (σύρετε τα Ελληνικά πρώτα στον κατάλογο γλωσσών του τμήματος Γλώσσα & Κείμενο στις Προτιμήσεις Συστήματος). Αυτή είναι μια δυνατότητα που σας δίδει ο πολυγλωσσικός χαρακτήρας του Mac OS X.

Το Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των εφαρμογών που δεν εκκινούν όταν η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει το GRupdate ή όχι. Πρόκειται συνεπώς για μια ασυμβατότητα του συνδυασμού Εφαρμογής - Γλώσσας Εισόδου. Μπορείτε να εκκινήσετε το Word αλλάζοντας τη γλώσσα Εισόδου σε Αγγλικά. Εναλλακτικά και πιο ευέλικτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον AppLauncher για την εκκίνηση του Word (και οποιασδήποτε άλλης τέτοιας εφαρμογής) χωρίς να αλλάξετε τη γλώσσα Εισόδου.