Μου είναι απαραίτητο το GRupdate; | iSquare

Μου είναι απαραίτητο το GRupdate;

Εάν χρειάζεστε έστω και ένα από τα συστατικά του GRupdate (παραπάνω ερώτηση), τότε είναι απαραίτητο. Ειδικότερα, σε σχέση με τη λειτουργική υποστήριξη στις εφαρμογές, μπορεί το GRupdate να είναι εντελώς ή μερικώς απαραίτητο. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα, τότε σίγουρα χρειάζεστε την επιπλέον υποστήριξη του GRupdate. Εάν εργάζεστε με παλαιότερα κείμενα ή εφαρμογές, εάν μετατρέπετε κείμενα ή εάν εργάζεστε με πολυτονικό σύστημα, τότε το GRupdate είναι απαραίτητο. Από την άλλη πλευρά, εάν απλά χρησιμοποιείτε το Internet (Safari, Mail κλπ) ή παίζετε παιχνίδια, τότε πιθανόν να μην ευεργετήστε από το GRupdate. Γενικά, η εγκατάσταση του GRupdate δεν επιβαρύνει το Σύστημά σας και ενδεχομένως να σας είναι κάποια στιγμή χρήσιμο.