Ποιες ευκολίες προσφέρει η μηχανή ορθογραφίας του macOS και μπορώ να χρησιμοποιήσω; | iSquare

Ποιες ευκολίες προσφέρει η μηχανή ορθογραφίας του macOS και μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Οι βασικές ευκολίες που προσφέρει η μηχανή ορθογραφίας του Συστήματος και ισχύουν για όλες τις γλώσσες είναι ο έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση και η αυτόματη διόρθωση. Μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε σε κάθε εφαρμογή από το μενού Επεξεργασία -> Ορθογραφία και Γραμματική.

Ο έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση εντοπίζει τα λάθη επισημαίνοντάς τα με διάστικτη κόκκινη γραμμή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε δεξί κλικ επάνω στη λάθος λέξη και να διαλέξουμε μία από τις προτάσεις προς διόρθωση. Το πλεονέκτημα είναι ότι δε χρειάζεται να ανοίξουμε το πλαίσιο ορθογραφίας και να κάνουμε ορθογραφικό έλεγχο συνολικά εκ των υστέρων.

Η αυτόματη διόρθωση προχωρά ένα βήμα επιπλέον διορθώνοντας τη λάθος λέξη που πληκτρολογούμε. Εάν η βεβαιότητα της αυτόματης διόρθωσης δεν είναι υψηλή, τότε η λέξη σημειώνεται με διάστικτη κόκκινη γραμμή όπως προηγουμένως. Εάν η διόρθωση γίνει, τότε η λέξη σημειώνεται με μπλε διάστικτη γραμμή. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να κάνουμε αργότερα δεξί κλικ επάνω της και να επαναφέρουμε τη λέξη στην αρχική της μορφή εάν η αυτόματη διόρθωση δεν είναι σωστή. Στα Ελληνικά, λόγω πολλών τύπων, ρηματικών και πτώσεων, η αυτόματη διόρθωση είναι λίγο επισφαλής ιδιαίτερα εάν έχουμε επιλέξει το Εξελιγμένο επίπεδο στις ρυθμίσεις των γλωσσικών εργαλείων.

Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία του ορθογράφου είναι o έλεγχος μεμονωμένης λέξεως. Τον χρησιμοποιούμε συνήθως όταν δε γνωρίζουμε την ορθογραφία μιας λέξεως που ξεκινάμε να γράφουμε ή όταν επιθυμούμε να συμπληρωθεί αυτόματα το υπόλοιπο της λέξεως για ευκολία. Γράφοντας λοιπόν μια λέξη μπορούμε να ζητήσουμε έλεγχο ορθότητας κάνοντας δεξί κλικ επάνω της.