Ποιες ευκολίες προσφέρει η μηχανή ορθογραφίας του OS X και μπορώ να χρησιμοποιήσω; | iSquare

Ποιες ευκολίες προσφέρει η μηχανή ορθογραφίας του OS X και μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Οι βασικές ευκολίες που προσφέρει η μηχανή ορθογραφίας του Συστήματος και ισχύουν για όλες τις γλώσσες είναι ο έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση και η αυτόματη διόρθωση. Μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε σε κάθε εφαρμογή από το μενού Edit -> Spelling and Grammar.

Ο έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check Spelling While Typing) εντοπίζει τα λάθη επισημαίνοντάς τα με διάστικτη κόκκινη γραμμή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε δεξί κλικ επάνω στη λάθος λέξη και να διαλέξουμε μία από τις προτάσεις προς διόρθωση. Το πλεονέκτημα είναι ότι δε χρειάζεται να ανοίξουμε το πλαίσιο ορθογραφίας και να κάνουμε ορθογραφικό έλεγχο συνολικά εκ των υστέρων.

Η αυτόματη διόρθωση (Correct Spelling Automatically) προχωρά ένα βήμα επιπλέον διορθώνοντας τη λάθος λέξη που πληκτρολογούμε. Εάν η βεβαιότητα της αυτόματης διόρθωσης δεν είναι υψηλή, τότε η λέξη σημειώνεται με διάστικτη κόκκινη γραμμή όπως προηγουμένως. Εάν η διόρθωση γίνει, τότε η λέξη σημειώνεται με μπλε διάστικτη γραμμή. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να κάνουμε αργότερα δεξί κλικ επάνω της και να επαναφέρουμε τη λέξη στην αρχική της μορφή εάν η αυτόματη διόρθωση δεν είναι σωστή. Στα Ελληνικά, λόγω πολλών τύπων, ρηματικών και πτώσεων, η αυτόματη διόρθωση είναι λίγο επισφαλής ιδιαίτερα εάν έχουμε επιλέξει το Εξελιγμένο επίπεδο στις προτιμήσεις των γλωσσικών εργαλείων. Επίσης υπάρχουν εφαρμογές (όπως το Pages) που αντιμετωπίζουν τελεσίδικα την αυτόματη διόρθωση μην επιτρέποντας την αναίρεσή της. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όταν ενεργοποιούμε την δυνατότητα αυτή.

Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία του ορθογράφου είναι η αυτόματη συμπλήρωση λέξεως. Τη χρησιμοποιούμε συνήθως όταν δε γνωρίζουμε την ορθογραφία μιας λέξεως που ξεκινάμε να γράφουμε ή όταν επιθυμούμε να συμπληρωθεί αυτόματα το υπόλοιπο της λέξεως για ευκολία. Γράφοντας λοιπόν μια λέξη μπορούμε να ζητήσουμε την αυτόματη συμπλήρωση πατώντας το πλήκτρο 'Escape'.