Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μετάβασης στο unicode πολυτονικό σύστημα; | iSquare

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μετάβασης στο unicode πολυτονικό σύστημα;

- Συμβατότητα των κειμένων μεταξύ εφαρμογών. Όλες πλέον οι εφαρμογές του Mac OS X είναι unicode. Μπορείτε να μεταφέρετε κείμενο από τη μία εφαρμογή στην άλλη χωρίς κανένα πρόβλημα.

- Συμβατότητα των κειμένων μεταξύ υπολογιστών. Το unicode πολυτονικό κείμενο του Mac OS X διαβάζεται από τα Windows, το Linux και αντίστροφα. Γενικά, το πολυτονικό unicode εξασφαλίζει την άνευ όρων μεταφερσιμότητα των κειμένων σας.

- Το unicode πολυτονικό είναι η μόνη λύση για δημοσίευση ή αποστολή πολυτονικών κειμένων στο Internet (Web, mail).

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολυτονικά γλωσσικά εργαλεία όπως ορθογράφους, θησαυρούς, συλλαβιστές κλπ.

- Η διεθνής και διαπλατφορμική υιοθέτηση του unicode πολυτονικού προτύπου εγγυάται συνεχή μελλοντική υποστήριξη από κατασκευαστές software (λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών, γραμματοσειρών κλπ).