Αναβάθμισα το Σύστημά μου, πρέπει να αναβαθμίσω και το GRupdate; | iSquare

Αναβάθμισα το Σύστημά μου, πρέπει να αναβαθμίσω και το GRupdate;

Πριν αναβαθμίσετε το Mac OS X είτε μέσω του Software Update είτε μέσω του πακέτου αναβάθμισης που διαθέτει κάθε φορά η Apple, πρέπει να ελέγχετε το http://downloads.isquare.gr για κατάλληλη διαθέσιμη αναβάθμιση του GRupdate. Εάν για την συγκεκριμένη αναβάθμιση του Mac OS X απαιτείται και αντίστοιχη αναβάθμιση του GRupdate τότε αυτή γίνεται διαθέσιμη μετά από λίγα εικοσιτετράωρα.