Πράξις & Πράξεις | iSquare

Πράξις & Πράξεις

Με το μοντέλο 1:1 διδασκαλίας του iPad, καταφέραμε να αυξήσουμε τη χαρά των μαθητών.

Στο Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Πειραϊκά Εκπαιδευτήρια» του ομίλου Πράξις & Πράξεις, γνωρίζοντας ότι οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί πολίτες μιας τεχνολογικά προηγμένης κοινωνίας, που θα απαιτεί να έχουν αναπτύξει δεξιότητες, ώστε να είναι ενεργά μέλη της, αποφασίσαμε πριν από δύο χρόνια να εντάξουμε το μοντέλο της "1:1 διδασκαλίας" με τη χρήση iPad στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην εποχή μας, η πρόσβαση στη γνώση μόνο με τη χρήση του παραδοσιακού βιβλίου δεν κρίνεται ικανή να εξυπηρετήσει τον παραπάνω στόχο. Έτσι στο σχολείο μας δημιουργήσαμε νέα εμπλουτισμένα διαδραστικά βιβλία που προσεγγίζουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο από διαφορετική οπτική , ώστε να εξυπηρετείται ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο το κάθε άτομο μαθαίνει. Συγχρόνως παρέχουμε την πιο σύγχρονη γνώση, αφού υπάρχει δυνατότητα της συνεχούς ανανέωσης των πηγών. Ο μαθητής έχει πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνει να την επεξεργάζεται και να συγκρατεί αυτή που του είναι χρήσιμη.


Εισάγοντας σταδιακά τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διδασκαλία βελτιώσαμε το γνωστικό επίπεδο των μαθητών μας και αυξήσαμε το ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το iPad έγινε η αφορμή αλλά και το μέσο να πραγματοποιηθούν εργασίες που βοήθησαν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τον ξεχωριστό ρόλο του καθενός στη σωστή λειτουργία του μικροσυνόλου της τάξης. Ο αλληλοσεβασμός, η αναγνώριση και η αποδοχή του διαφορετικού καθώς και η ανάγκη για συνεργασία ήταν κάποιες από τις κοινωνικές δεξιότητες που διαπιστώσαμε ότι αναπτύχθηκαν στους μαθητές.

Στα "Πειραϊκά Εκπαιδευτήρια" υιοθετώντας το παραπάνω μοντέλο, καταφέραμε να αυξήσουμε τη χαρά των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της μάθησης. Ένα σχολείο με ευτυχισμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς είναι ένα επιτυχημένο σχολείο.