Έχω πολυτονικά έγγραφα στο Word, πώς θα κάνω τη μετατροπή; | iSquare

Έχω πολυτονικά έγγραφα στο Word, πώς θα κάνω τη μετατροπή;

Το TextEdit και το Pages ανοίγουν έγγραφα του Word (97 - 2008). Μπορείτε να κάνετε απευθείας τις μετατροπές σας με τον PolyConverter εκεί. Εάν θέλετε να κάνετε τις μετατροπές των κειμένων σας στο περιβάλλον του Word, δεδομένου πως το Word δε χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Συστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τεμάχιο (Clipboard). Το κείμενο κατά την αντιγραφή και κόλληση (copy-paste) μεταξύ Word και TextEdit διατηρεί όλες τις ιδιότητες μορφοποίησης (στυλ, γραμματοσειρές, μεγέθη, στοίχιση κλπ), οπότε χειροκίνητα μπορείτε να μεταφέρετε κείμενο από τη μια εφαρμογή στην άλλη για να κάνετε τις μετατροπές σας.