Φοβάμαι πως δεν υπάρχει ποικιλία πολυτονικών γραμματοσειρών unicode ανάλογη με αυτή που είχα στα παλαιά μου έγγραφα. | iSquare

Φοβάμαι πως δεν υπάρχει ποικιλία πολυτονικών γραμματοσειρών unicode ανάλογη με αυτή που είχα στα παλαιά μου έγγραφα.

Όλοι οι κατασκευαστές γραμματοσειρών προσφέρουν πλέον μεγάλη ποικιλία πολυτονικών γραμματοσειρών unicode. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για αναβάθμιση κάποιων από αυτές που ήδη έχετε. Στο Internet, με μια απλή αναζήτηση, θα βρείτε πολλές unicode πολυτονικές γραμματοσειρές δωρεάν σε διάφορους τύπους και στυλ για τις ανάγκες σας.
Πολλές γραμματοσειρές του Mac OS X Leopard και Snow Leopard περιέχουν πλέον πλήρη πολυτονικά ελληνικά. Ανάμεσά τους αυτές του Συστήματος (Lucida, Helvetica, Times) και η σειρά της Microsoft (Arial, Times New Roman κλπ). Η Υποδομή Γραμματοσειρών 2008 περιλαμβάνει αναβαθμισμένες πολυτονικές γραμματοσειρές. Το επιπρόσθετο πλεονέκτημά τους είναι ότι οι μετατροπές παλαιών κειμένων δημιουργημένων με αυτές είναι διαφανείς ως προς την εμφάνιση και τη ροή του κειμένου.