Έχω πολυτονικά έγγραφα στο AppleWorks, πώς θα κάνω τη μετατροπή; | iSquare

Έχω πολυτονικά έγγραφα στο AppleWorks, πώς θα κάνω τη μετατροπή;

Τα έγγραφα του AppleWorks 6 ανοίγουν στο Pages. Το Pages χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Συστήματος οπότε και τον PolyConverter για τις μετατροπές σας.