Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Παν. Αθηνών | iSquare

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Παν. Αθηνών

Το ταξίδι της γνώσης.

Η εκπαίδευση σήμερα πρέπει να είναι ευέλικτη, δημιουργική και πολύπλοκη. Με το iPad, το σύγχρονο σχολείο στοχεύει σε αλλαγή προτύπων για την κοινωνία, για την εκπαίδευση και για το Δάσκαλο.

"Το iPad έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές. Δεν είναι απλά μόνο ότι προσεγγίζουν τη γνώση, ότι την κατανοούν αλλά πλέον διαχειρίζονται τη γνώση και έχουν προχωρήσει και στην παραγωγή με στόχευση. Με λίγα λόγια, έχω καταλάβει ότι το iPad είναι μια συσκευή μάθησης οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.",
Κωνσταντίνος Πανούσης, δάσκαλος ΣΤ' τάξης δημοτικού.


Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών-Π.Σ.Π.Α, είναι ένα ιστορικό σχολείο το οποίο ιδρύθηκε το 1929 από τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαο Εξαρχόπουλο.
Το σχολείο, τον Οκτώβριο του 2011, αξιολογήθηκε και χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο, με βασικό στόχο την εφαρμογή πειραματικών μεθόδων με αποτέλεσμα την προώθηση της Εκπαίδευσης.
Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο αναγνωρίζει ότι πλέον υπάρχει µια νέα γενιά μαθητών που επιθυμεί ένα περιβάλλον μάθησης που να ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία, να προσαρμόζεται σε ατομικά στιλ μάθησης και να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία.
Το ανοιχτό, σύγχρονο, ευέλικτο και δημιουργικό σχολείο δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα. Κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών βοηθώντας τους να καταλάβουν το πώς αυτό που μαθαίνουν θα τους προετοιμάσει για τη ζωή στον πραγματικό κόσμο.


Στο σχολείο, για τέταρτη χρονιά λειτουργούν διαδραστικές, αλληλεπιδραστικές, ψηφιακές τάξεις (moodle), σύμφωνα με τα πρότυπα του 1:1 (1 υπολογιστής για κάθε μαθητή). Η Πέμπτη και η Έκτη τάξη έχουν μετατραπεί "σε εργαστήρια πληροφορικής" µε την εισαγωγή των iPad και των φορητών υπολογιστών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. "Τα κριτήρια για τη χρήση του iPad δεν είναι μόνο τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της συσκευής, αλλά το πόσο πολύ βοηθάει τους μαθητές να μάθουν καλύτερα. Το iPad προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική λύση", μας λέει ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, δάσκαλος της Ε' τάξης δημοτικού. Οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία με απλό τρόπο, μετατρέπουν το διάβασμα σε παιχνίδι, δημοσιοποιούν τις εργασίες τους, επικοινωνούν με τους συµµαθητές τους, σχολιάζουν τη σχολική καθημερινότητα, συζητούν για τα µαθήµατα, ετοιμάζουν δελτία για το ψηφιακό τους ραδιόφωνο (τετΡΑΔΙΟ).

Εισάγεται η μάθηση on the go, όπου ο μαθητής µε τα διαδραστικά βιβλία στο iPad του (έχει ξεκινήσει η μετατροπή των σχολικών βιβλίων προσθέτοντάς τους διαδραστικό περιεχόμενο κυρίως στο iBooks Author), την αλληλεπιδραστική 24ωρη ψηφιακή τάξη, το μαθητικό blog, γίνεται ενεργός μαθητής. Ταυτόχρονα στο σχολείο υλοποιούνται δράσεις Πολιτισμού και Παιδείας.