Σύγχρονη Παιδεία | iSquare

Σύγχρονη Παιδεία

Οι σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης δεν συμβαδίζουν με τη ποσότητα, αλλά με την ποιότητα.

Το Σχολείο μας ιδρύθηκε το 1963 από τον κ.Θεμιστοκλή Βαθειά, με βασικούς σκοπούς να προσφέρει στους μαθητές την καλύτερη δυνατή παιδεία, να τους εφοδιάσει με εκείνες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν δημιουργικά στην τάχιστα μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή κοινωνία, να τους παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τελικά να διαμορφώνει αποφοίτους που να ξεχωρίζουν για την αξία τους.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης δεν συμβαδίζουν με τη ποσότητα, αλλά με την ποιότητα. Επιμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε ένα όραμα σχολείου, όπου κάθε παιδί βρίσκει το χώρο του και ανθρώπους που το περιβάλλουν με ιδιαίτερη αγάπη.

Βασικό μας μέλημα είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, η ωρίμανση του συναισθηματικού του κόσμου, η εξέλιξη της ικανότητας διατύπωσης σκέψεων και συναισθημάτων, η δόμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων, η κατανόηση αρχών των μαθηματικών και της λογικής, η ανάδειξη των ταλέντων και κλίσεών του, η ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο της τάξης και του σχολείου, η σωματική του διάπλαση, η αισθητική του καλλιέργεια, η εξοικείωσή του με την τεχνολογία, η επαφή του με το φυσικό περιβάλλον.
Με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται και το εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι μαθητές του Σχολείου μας αποκτούν σφαιρική γνώση και κριτική σκέψη.

Ξεκινώντας από την σχολική χρονιά 2013-14, οι μαθητές του Γυμνασίου χρησιμοποιούν το δικό τους iPad της Apple.
Ο υπολογιστής δεν ανταγωνίζεται και δεν ακυρώνει τους καθιερωμένους τρόπους διδασκαλίας, αλλά τους συμπληρώνει. Πρόκειται για ένα υψηλής αξίας εργαλείο και για ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο μάθησης, διδασκαλίας και ομαδο-συνεργατικών δραστηριοτήτων με πολλαπλά οφέλη.

Συγκεκριμένα:
• αποτελεί εξαιρετική προσομοίωση του τετραδίου,
• μετατρέπει την επίπεδη επιφάνειά του σε πολύ-παραμετρικό εργαστήριο προσομοίωσης και πειραματισμού,
• είναι ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργικής έκφρασης (με κείμενο, ήχο, εικόνα),
• ενισχύει την έρευνα και την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών,
• συμβάλλει στην ελάφρυνση της μαθητικής τσάντας.