Στο Pages δε φαίνεται να λειτουργεί ο Ελληνικός Ορθογράφος, τι πρέπει να κάνω; | iSquare

Στο Pages δε φαίνεται να λειτουργεί ο Ελληνικός Ορθογράφος, τι πρέπει να κάνω;

Ο Ελληνικός Ορθογράφος λειτουργεί κανονικά στο Pages. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος τρόπος χειρισμού του κειμένου από το Pages που είναι σελιδοποιητής - επεξεργαστής κειμένου και όχι ένας απλός κειμενογράφος (θα σας συνιστούσαμε να διαβάσετε τη βοήθεια του Pages για περισσότερες πληροφορίες). Το Pages χαρακτηρίζει το κείμενο σε σχέση με τη γλώσσα. Αυτό σημαίνει πως σε μια παράγραφο μπορώ να έχω δίπλα - δίπλα λέξεις διαφορετικών γλωσσών και κατά συνέπεια αυτές οι λέξεις να ορθογραφούνται διαφορετικά. Φαίνεται να μη λειτουργεί ο ορθογράφος στο Pages διότι μάλλον δεν έχετε χαρακτηρίσει το κείμενό σας ως ελληνικό. - Βεβαιωθείτε πως το κείμενό σας είναι χαρακτηρισμένο ως Ελληνικό. Πηγαίνετε στην παλέτα του κειμένου και ορίστε τη γλώσσα για το επιλεγμένο κείμενο.

- Σε ένα νέο έγγραφο, κενό, μπορείτε να θέσετε το χαρακτηρισμό προτού γράψετε κείμενο ώστε να μη χρειάζεται να επιλέγετε εκ των υστέρων όλο το κείμενο για να το χαρακτηρίσετε.
- Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο (template) και να το αποθηκεύσετε. Έπειτα μπορείτε να δημιουργείτε τα νέα σας έγγραφα βάσει αυτού του προτύπου όπου ο χαρακτηρισμός του κειμένου ως ελληνικού έχει τεθεί εξ' ορισμού στο πρότυπο.