Δε με ενδιαφέρει κάποιο από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, γιατί να μη συνεχίσω με το παλαιό πολυτονικό σύστημα δεδομένου του μεγάλου όγκου εγγράφων που ήδη έχω και αφού συνεχίζει να υποστηρίζεται από το GRupdate; | iSquare

Δε με ενδιαφέρει κάποιο από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, γιατί να μη συνεχίσω με το παλαιό πολυτονικό σύστημα δεδομένου του μεγάλου όγκου εγγράφων που ήδη έχω και αφού συνεχίζει να υποστηρίζεται από το GRupdate;

Ακόμη και εάν προς το παρόν δεν έχετε ανάγκες συμβατότητας ή μεταφερσιμότητας, μπορεί στο άμεσο μέλλον η κατάσταση να αλλάξει. Επίσης, η υποστήριξη που προσφέρει το GRupdate στο παλαιό πολυτονικό πρότυπο έχει σα στόχο την διευκόλυνση της μετάβασης στο νέο πρότυπο και όχι τη συντήρηση μιας πλέον παρελθούσης κατάστασης. Είναι πολύ πιθανό σε μελλοντική έκδοση του Mac OS X, να μην είναι δυνατή η υποστήριξη του παλαιού πολυτονικού προτύπου.
Συνιστάται να προχωρήσετε σιγά σιγά στην μετατροπή των υπαρχόντων κειμένων σας στο unicode πολυτονικό πρότυπο και φυσικά η δημιουργία νέων εγγράφων θα πρέπει να γίνεται πλέον σε αυτό.