Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να έχω εγκατεστημένες και τις δύο εκδόσεις των πολυτονικών γραμματοσειρών διότι έχουν τα ίδια ονόματα. Πώς μπορώ να δουλεύω παλαιά πολυτονικά κείμενα αλλά ταυτόχρονα να δημιουργώ και νέα, unicode πολυτονικά κείμενα; | iSquare

Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να έχω εγκατεστημένες και τις δύο εκδόσεις των πολυτονικών γραμματοσειρών διότι έχουν τα ίδια ονόματα. Πώς μπορώ να δουλεύω παλαιά πολυτονικά κείμενα αλλά ταυτόχρονα να δημιουργώ και νέα, unicode πολυτονικά κείμενα;

Μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες και τις δύο εκδόσεις αλλά βέβαια μία εκ των δύο μπορεί κάθε στιγμή θα είναι ενεργή.
Στο Font Book οι διπλές γραμματοσειρές εμφανίζουν μια κουκκίδα δεξιά από το όνομα. Μπορείτε κοιτάζοντας τις πληροφορίες για κάθε μία από αυτές, να δείτε που βρίσκονται και έτσι να τις ξεχωρίζετε ώστε να ενεργοποιείτε κάθε φορά αυτή που θέλετε.
Εναλλακτικά και κομψότερα, μπορείτε να έχετε τις παλαιές σε ένα ντοσιέ στο δίσκο και τις νέες σε ένα άλλο. Δημιουργήστε στο Font Book δύο νέες βιβλιοθήκες και τοποθετήστε μέσα τα δύο σετ αντίστοιχα. Μπορείτε πλέον εύκολα να ενεργοποιείτε όποιο από τα δύο σετ θέλετε και να απενεργοποιείτε το άλλο.