Έχω το Microsoft Word, λειτουργεί ο Ελληνικός Ορθογράφος σε αυτό; | iSquare

Έχω το Microsoft Word, λειτουργεί ο Ελληνικός Ορθογράφος σε αυτό;

Το Microsoft Word, όπως και οι υπόλοιπες εφαρμογές του πακέτου Microsoft Office για Mac χρησιμοποιούν τη δική τους μηχανή ορθογραφίας και όχι αυτή του macOS. Ως εκ τούτου, ο Ελληνικός Ορθογράφος δε λειτουργεί στις εφαρμογές αυτές. Για τα Ελληνικά θα πρέπει να αναζητήσετε κάποιο πρόσθετο (plug-in) ελληνικής ορθογραφίας τρίτου κατασκευαστή συμβατό με τη μηχανή ορθογραφίας του Office. Για τη γλωσσική υποστήριξη των εφαρμογών Office μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ.