Εγκατέστησα το GRupdate αλλά δε βλέπω κάποια αλλαγή στο Σύστημά μου | iSquare

Εγκατέστησα το GRupdate αλλά δε βλέπω κάποια αλλαγή στο Σύστημά μου

Για ενεργοποίηση και χρήση των πληκτρολογίων θα ανοίξετε τις Προτιμήσεις Συστήματος και από το τμήμα Γλώσσα & Κείμενο -> Πηγές Εισαγωγής θα εντοπίσετε τα πληκτρολόγια που σας ενδιαφέρουν (κοιτάξτε λίγο παρακάτω σε επόμενη ερώτηση για αναλυτικό κατάλογο των διαθέσιμων πληκτρολογίων).
Όσο αφορά τις γραμματοσειρές, αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες μέσω του μενού γραμματοσειρών της εκάστοτε εφαρμογής. Τα υπόλοιπα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Υποστήριξης δεν είναι εμφανή στο χρήστη αλλά ευεργετούν τις εφαρμογές διαφανώς.