Έχω ενεργοποιήσει την αυτόματη διόρθωση αλλά δε φαίνεται να λειτουργεί για τα Ελληνικά, τι μπορώ να κάνω; | iSquare

Έχω ενεργοποιήσει την αυτόματη διόρθωση αλλά δε φαίνεται να λειτουργεί για τα Ελληνικά, τι μπορώ να κάνω;

Το επίπεδο αυτόματης διόρθωσης του Ελληνικού Ορθογράφου είναι εξ' ορισμού ρυθμισμένο στο 'Βασικό'. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλη βεβαιότητα στη διόρθωση, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γλώσσας οι λέξεις που διορθώνονται είναι ελάχιστες. Μπορείτε να ανεβάσετε το επίπεδο αυτόματης διόρθωσης στο 'Εξελιγμένο' τσεκάροντας το κουτάκι στο τμήμα Γλωσσικά Εργαλεία των Ρυθμίσεων Συστήματος. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η βεβαιότητα της αυτόματης διόρθωσης στα Ελληνικά μειώνεται και ως εκ τούτου θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τα κείμενά σας για περιπτώσεις όπου η αυτόματη διόρθωση έδωσε άλλο αποτέλεσμα από το επιθυμητό.