Γιατί οι νέες πολυτονικές γραμματοσειρές χαρακτηρίζονται unicode; | iSquare

Γιατί οι νέες πολυτονικές γραμματοσειρές χαρακτηρίζονται unicode;

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όλες οι γραμματοσειρές της Υποδομής, από την εμφάνισή τους το 2002, ήταν και είναι TrueType unicode. Αυτό είναι λειτουργικό χαρακτηριστικό μιας γραμματοσειράς TrueType για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο Mac OS X.

Ο χαρακτηρισμός unicode των νέων πολυτονικών γραμματοσειρών έχει να κάνει με τους χαρακτήρες που υποστηρίζουν και όχι με τη λειτουργία τους. Οι παλαιές πολυτονικές γραμματοσειρές υποστηρίζουν το παλαιό πολυτονικό σύστημα γραφής κειμένων. Οι νέες ονομάζονται unicode διότι υποστηρίζουν το τρέχον, unicode πολυτονικό σύστημα γραφής. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για αυτά στις οδηγίες της Υπηρεσίας PolyConverter.