Οικονομικά Στοιχεία | iSquare

Οικονομικά Στοιχεία

Η εταιρία iSquare είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του 2009. Η iSquare δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με αντικείμενο τη διανομή των προϊόντων Apple αλλά και το σχεδιασμό, υλοποίηση και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που στηρίζονται στα πρωτοποριακά προϊόντα αλλά και στις τεχνολογίες της Apple. Στρατηγικός της στόχος είναι η διάδοση της χρήσης και η καθιέρωση της απόλυτης εμπειρίας των προϊόντων Apple στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. Η iSquare είναι κατά 100% θυγατρική του Ομίλου Quest.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010