Πώς μπορώ να ξέρω ότι ο Ελληνικός Ορθογράφος λειτουργεί με κάποια εφαρμογή στον υπολογιστή μου; | iSquare

Πώς μπορώ να ξέρω ότι ο Ελληνικός Ορθογράφος λειτουργεί με κάποια εφαρμογή στον υπολογιστή μου;

Ο Ελληνικός Ορθογράφος είναι τμήμα της μηχανής ορθογραφίας του Συστήματος. Δεν είναι ανεξάρτητη εφαρμογή. Συνεπώς, όποια εφαρμογή χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται την Υπηρεσία ορθογραφίας του macOS, είναι αυτομάτως συμβατή και με τον Ελληνικό Ορθογράφο. Εκκινήστε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει και κοιτάξτε εάν περιλαμβάνει το μενού Edit -> Spelling and Grammar. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Ορθογραφίας του macOS εμφανίζουν αυτό το μενού έστω και ίσως διαφοροποιημένο σε διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες. Εάν αυτό το μενού υπάρχει, τότε είναι σχεδόν βέβαιο πως η εφαρμογή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Ορθογραφίας οπότε και τον Ελληνικό Ορθογράφο.