Η αξιοσηµείωτη επιτυχία των πρώτων ερευνών που διεξήχθησαν µε το ResearchKit µε τη συµµετοχή δεκάδων χιλιάδων χρηστών, έδωσε στην Apple το έναυσµα για να προχωρήσει σε ένα ακόµη πιο σηµαντικό βήµα: Διαπιστώνοντας ευθύς αµέσως ότι τα ίδια εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την ιατρική έρευνα είναι αυτά που βοηθούν τους ασθενείς να αντιµετωπίσουν πιο αποτελεσµατικά τις παθήσεις τους, αλλά και να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας τους, η Apple δηµιούργησε το CareKit.

Ο λόγος για ένα ακόµη framework που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τους developers να αναπτύξουν λογισµικό, το οποίο θα δώσει στους ασθενείς τη δυνατότητα να έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των παθήσεών τους. Το CareKit που είναι ήδη διαθέσιµο ως framework ανοικτού κώδικα ώστε να είναι δυνατή η ελεύθερη επέκτασή του, περιλαµβάνει αρχικά 4 modules που έχουν σχεδιαστεί από την Apple: Το Care Card βοηθάει τους ανθρώπους να έχουν τον έλεγχο της προσωπικής τους θεραπείας, καταγράφοντας την κάθε τους «δράση», όπως για παράδειγµα τη λήψη φαρµάκων ή την ολοκλήρωση ασκήσεων φυσιοθεραπείας. Ορισµένες από τις δραστηριότητες µπορούν φυσικά να ανιχνευτούν αυτόµατα ή να µετρηθούν µε τη βοήθεια των αισθητήρων του iPhone ή και του Apple Watch. Οι Developers εφαρµογών έχουν ήδη ξεκινήσει να υιοθετούν το CareKit για να «χτίσουν» µια νέα σειρά πανίσχυρων ιατρικών εφαρµογών για την αντιµετώπιση της Νόσου του Πάρκινσον, την αποτελεσµατικότερη µετεγχειρητική φροντίδα, την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας στο σπίτι, τη διαχείριση του διαβήτη, καθώς επίσης και της µητρικής υγείας.