Αυτό που µας προσφέρει σήµερα η τεχνολογία είναι πρόσβαση στην πληροφορία. Και µια από τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας γιατρός και κάθε επιστήµονας γενικότερα είναι να ξέρει που θα βρει αυτό το οποίο ψάχνει. Σε ένα iPad χωράνε τα βιβλία µιας ολόκληρης βιβλιοθήκης. Βιβλία που προηγουµένως τα έχει διαβάσει, και που στην έντυπη µορφή τους πιάνουν τους τοίχους ενός δωµατίου. Πιστεύω, λοιπόν, ότι σε θεωρητικό επίπεδο αυτό που κάνει πλέον τον «καλό γιατρό» δεν είναι το αν θυµάται τα πάντα, αλλά το να ψάξει και να βρει την επιπλέον πληροφορία. Είναι ανθρώπινο να µην θυµάσαι. Είναι απάνθρωπο να µην σε ενδιαφέρει να ψάξεις. 

Η τεχνολογία, λοιπόν, µας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Και τα προϊόντα της Apple διακρίνονται για την ευκολία χρήσης και την αντοχή τους στον χρόνο. Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες ιατρικές mobile εφαρµογές φτιάχνονται πάνω στις συσκευές της Apple είναι οι οµοιογένεια των προδιαγραφών τους και η ευκολία στη διασύνδεσή τους. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας το FileMaker µπορείς να φτιάξεις στο iPad ένα πρόγραµµα φακέλων για τους ασθενείς σου. Έτσι, έχεις ανά πάσα στιγµή στα χέρια σου όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Το FileMaker είναι ένα εργαλείο που φτιάχνει εργαλεία. Εύκολο στη λειτουργία, µας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουµε µια βάση δεδοµένων όπως ακριβώς τη θέλουµε, όντας συµβατό και µε όλα τα λειτουργικά συστήµατα υπολογιστών. 

Επιπλέον, τα δεδοµένα συγχρονίζουν µέσω Cloud, οπότε µπορούµε να έχουµε πρόσβαση ανά πάσα στιγµή από διαφορετικές συσκευές ή διαφορετικά σηµεία, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο Internet. Θεωρώ, δε, ότι είναι εύκολο για να έναν γιατρό να φτιάξει µόνος του ένα τέτοιο εργαλείο, προσαρµοσµένο στα µέτρα και τις ανάγκες του, εφόσον έχει κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στη λειτουργία του λογισµικού. Μην ξεχνάµε ότι ανέκαθεν τα καλύτερα χειρουργικά εργαλεία ήταν φτιαγµένα από ιατρούς και συνήθως φέρουν το όνοµα τους. 

Από εκεί και πέρα, προσαρµόζοντας το iPhone σε µία σχισµοειδή λυχνία, το βασικό όργανο οφθαλµολογικής εξέτασης, ανοίγουµε νέους ορίζοντες στην τηλεϊατρική και ειδικότερα την τηλεοφθαλµολογία. Ο οφθαλµίατρος µπορεί να έχει πρόσβαση από παντού στην εικόνα που θα έβλεπε κοιτώντας µέσα από το οφθαλµοσκόπιο, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε διασυνδεδεµένη iOS συσκευή ή υπολογιστή Mac και το FaceTime, την εφαρµογή της Apple για βίντεο-κλήσεις. Έτσι πλέον εκτός από το ιστορικό µεταφέρεται και η κλινική εικόνα. 

Βεβαίως µόνο η εικόνα σε ζωντανή µετάδοση δεν φτάνει. Χρειάζονται συνοδευτικές εξετάσεις, που πλέον η τεχνολογία επιτρέπει να γίνονται εύκολα, ακόµα και από µη ειδικούς. Ο γιατρός πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένος για το ιστορικό του ασθενή και εκεί η δικτύωση και η πρόσβαση στην πληροφορία παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο. Όπως και στη διαµόρφωση της σχέσης εµπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στον γιατρό και τον ασθενή. Γιατί ακόµα και µέσω της τηλεϊατρικής η βασική αρχή είναι ότι άνθρωπος εξετάζει άνθρωπο. Σε όλα αυτά βέβαια σηµαντικότατο ρόλο παίζει η ποιότητα του δικτύου σύνδεσης και κυρίως ο µικρός χρόνος απόκρισης (latency). 

Να σηµειώσουµε, ότι η αµερικανική εταιρεία τηλεϊατρικής έχει ορίσει ήδη κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς µπορεί να γίνει εξ αποστάσεως η οφθαλµολογική εξέταση και η παρακολούθηση διάφορων ασθενειών του µατιού. Στις Ηνωµένες Πολιτείες υπάρχει επίσης διαµορφωµένο το σχετικό νοµικό πλαίσιο, βάσει των σύγχρονων δυνατότητων που µας προσφέρει η τεχνολογία ειδικά στον τοµέα της τηλεϊατρικής, όταν στην Ελλάδα ακόµα σήµερα νοµικά την ευθύνη της εξέτασης έχει ο γιατρός που βρίσκεται στο σηµείο εξέτασης του ασθενή και όχι ο ειδικός που παρέχει υπηρεσίες αποµακρυσµένα. 

Η εξέλιξη της οφθαλµολογίας είναι συνυφασµένη µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είµαστε η ειδικότητα που χρησιµοποιεί τα πιο πολλά και πιο τεχνολογικά εξελιγµένα µηχανήµατα στην ιατρική. Σαφώς η κλινική εµπειρία και η θεωρητική γνώση δεν µπορεί και δεν πρόκειται να χαθούν, όπως διαχρονικά ο οφθαλµίατρος θα βασίζεται στα εργαλεία που του προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος. Θα πρέπει όµως να συνεχίζει να είναι ιατρός και όταν κοπεί το ρεύµα.

Δρ. Ιορδάνης Χατζηαγγελίδης έχει κατασκευάσει την πρώτη τηλεχειριζόµενη σχισµοειδή λυχνία στην Ευρώπη, η οποία επιτρέπει την εξέταση οφθαλµολογικών περιστατικών αλλά και την παρακολούθηση χρόνιων νοσηµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές που δε διαθέτουν οφθαλµίατρο.