Μέσω της λειτουργίας «περιορισμοί» στο iOS (για iPhone, iPad και iPod touch), μπορείς να ελέγξεις την πρόσβαση σε λειτουργίες, εφαρμογές και περιεχόμενο.Για να ενεργοποιήσεις τον λεγόμενο γονικό έλεγχο επιλέγεις τις «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια το μενού «γενικά». Εκεί υπάρχει η επιλογή «περιορισμοί». Η ενεργοποίηση και παραμετροποίηση τους απαιτεί την εισαγωγή κωδικού που εσύ θα επιλέξεις.

Έτσι μπορείς να αποκλείσεις την πρόσβαση σε μια σειρά από εφαρμογές, καθώς τα σχετικά εικονίδια θα χαθούν από την αρχική οθόνη (όπως το Safari, η κάμερα και το FaceTime, το iTunes και το iBooks Store), αλλά και να ελέγξεις την εγκατάσταση και τη διαγραφή άλλων εφαρμογών, καθώς και τις αγορές εντός κάποιας εφαρμογής, όπως συχνά συμβαίνει με διάφορα παιχνίδια.

Επίσης μπορείς να ορίσεις το επιτρεπόμενο περιεχόμενο (μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, βιβλία) βάση καταλληλότητας και να ελέγξεις την πρόσβαση σε sites, επιλέγοντας τον περιορισμό περιεχομένου ενηλίκων ή ορίζοντας την πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένα και μόνο.

Μπορείς επίσης να ελέγξεις και να περιορίσεις την πρόσβαση σε μια σειρά από λειτουργίες, όπως για παράδειγμα οι ρυθμίσεις απορρήτου, η χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ή να ακόμα να θέσεις όριο στην ένταση του ήχου.

 Με την απενεργοποίηση των περιορισμών και αφού πρώτα έχεις εισάγει τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη συσκευή (το λεγόμενο «passcode»), όλες οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις εφαρμογές, τις λειτουργίες και το περιεχόμενο επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση.