Σε όλους μας έχει συμβεί να δεχόμαστε ηχητικές ειδοποιήσεις από κάποια φορητή συσκευή σε ακατάλληλη στιγμή. Στο iOS, υπάρχει η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» που σου επιτρέπει να θέτεις σε σίγαση τους ήχους από τις εισερχόμενες κλήσεις και τις γνωστοποιήσεις μηνυμάτων.

Στο iPad, η ενεργοποίηση της σχετικής λειτουργίας από το μενού των ρυθμίσεων επιτρέπει τη σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων μέσω FaceTime και των ήχων γνωστοποίησης λήψης μηνυμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε άμεσα, μέσω της χειροκίνητης επιλογής, είτε προγραμματισμένα, οπότε ορίζεις τις ώρες «ησυχίας» της συσκευής. Σε κάθε περίπτωση, όταν η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη, ένα εικονίδιο φεγγαριού θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης του FaceTime. 

Εντούτοις,  μπορείς να ορίσεις κάποιες επαφές, όπως οι «αγαπημένες» ή άλλες ομάδες, από τις οποίες θα δέχεσαι κανονικά ηχητικές ειδοποιήσεις, ακόμα και στο διάστημα που το «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένο.

Μια, επίσης «έξυπνη» ρύθμιση είναι αυτή που απενεργοποιεί τη σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων στο FaceTime, όταν κάποιος σε καλέσει για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τριών λεπτών, καταδεικνύοντας το επείγον του πράγματος.

Τέλος, σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις αν η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» θα είναι ενεργοποιημένη συνέχεια για το χρονικό διάστημα που χειροκίνητα ή προγραμματισμένα έχεις ορίσει ή μόνο όταν το iPad είναι κλειδωμένο.