Αν θες στον Mac σου έναν αξιόπιστο ορθογράφο και θησαυρό λέξεων στη νεοελληνική γλώσσα, δεν έχεις παρά να μπεις στο downloads.isquare.gr, να πληκτρολογήσεις το email σου και να κατεβάσεις τη νεότερη έκδοση των γλωσσικών εργαλείων για το OS X, τα οποία αναπτύχθηκαν από την iSquare και βασίζονται στους αντίστοιχους γλωσσικούς πόρους (λεξικά και μηχανές) της Neurolingo. Είναι διαθέσιμος για όλες τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και για το καινούργιο OS X El Capitan.

Ο Νεοελληνικός Ορθογράφος αξιοποιείται από όλες τις εφαρμογές του OS X που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες συστήματος, όπως τα Mail, Safari και Calendar. Έχει τη δυνατότητα ελέγχου λέξεων της νέας ελληνικής αλλά και αγγλικών λέξεων. Η βαρύτητα δίδεται στη νέα ελληνική, όμως επειδή στα κείμενά μας γράφουμε και κάποιες ξένες λέξεις (συνήθως αγγλικές), ο ορθογράφος ελέγχει και αυτές. Περιέχει πάνω από ένα εκατομμύριο λεκτικούς τύπους.

Ο Νεοελληνικός Θησαυρός είναι μια αυτόνομη εφαρμογή του OS X με δυνατότητα χρήσης και ως υπηρεσία συστήματος. Μπορείς να αναζητήσεις λέξεις πληκτρολογώντας απευθείας μέσα στην ίδια την  εφαρμογή ή από το περιβάλλον κάποιας άλλης, μέσα από το μενού Υπηρεσίες-Αναζήτηση στον Θησαυρό. Το λεξικό του Θησαυρού περιέχει περίπου 22.000 λήμματα (ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα, συνδέσμους κλπ).

Για να εγκατασταθούν χρειάζονται διαχειριστικά δικαιώματα. Αφού η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, μπορείς να πας στις Προτιμήσεις Συστήματος-Γλωσσικά Εργαλεία, όπου θα επιβεβαιώσεις ότι ο Ορθογράφος και ο Θησαυρός είναι ενεργοποιημένοι και έτοιμοι να λειτουργήσουν.

 

Εκεί μπορείς επίσης να προσαρμόσεις τη λειτουργία του ορθογράφου ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Η εγκατάσταση ενεργοποιεί αυτόματα τον Ορθογράφο και τον Θησαυρό.

H ρύθμιση Αυτόματης Διόρθωσης (Correct Spelling Automatically) βρίσκεται στην Προτίμηση Συστήματος Language & Text -> Text και είναι εξ' ορισμού ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει πως η λειτουργία Αυτόματης Διόρθωσης εφαρμόζεται πλέον συνολικά σε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές χωρίς την ενημέρωση του χρήστη. Εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα ορθογραφίας (στο popup μενού ακριβώς κάτω από τη ρύθμιση) είναι τα Αγγλικά, τότε πιθανόν η Αυτόματη Διόρθωση να είναι επιθυμητή. Εάν όμως η προεπιλεγμένη γλώσσα ορθογραφίας είναι τα Ελληνικά, τότε υπάρχει περίπτωση αναίτιας επιβάρυνσης του Συστήματος, δεδομένου πως τα Ελληνικά είναι πολύ πιο σύνθετη γλώσσα και η Αυτόματη Διόρθωση καταβάλλει εξαιρετικά μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι στα Αγγλικά. Για αυτό το λόγο, όταν η προεπιλεγμένη γλώσσα ορθογραφίας είναι τα Ελληνικά, προτείνεται η απενεργοποίηση της Αυτόματης Διόρθωσης σε επίπεδο Συστήματος και η κατ' επιλογή ενεργοποίησή της μέσα από την κάθε εφαρμογή και ανάλογα με το κείμενο που διορθώνεται κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται καλύτερα και η ποιότητα των αυτόματων διορθώσεων. Η ρύθμιση του προτεινόμενου ορθογράφου γίνεται στις ρυθμίσεις συστήματος, στο τμήμα 'Γλώσσα & Κείμενο' - προεξοχή 'Κείμενο'. Στο popup μενού 'Ορθογραφία' επιλέξτε 'Ελληνικά (iSquare)' και ο ορθογράφος θα γίνει ο προτεινόμενος για όλες τις εφαρμογές.

Κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ορθογραφίας του OS X προσφέρει ένα πλαίσιο διαλόγου ορθογραφίας (συνήθως από το μενού Επεξεργασία-Ορθογραφία). Εκεί, το κείμενο ελέγχεται και όταν εντοπιστεί λάθος, το πλαίσιο εμφανίζει τη λάθος λέξη μαζί με τις προτεινόμενες διορθώσεις. Ανάλογα με την εφαρμογή, το πλαίσιο παρέχει διάφορες δυνατότητες, όπως αγνόηση της λέξης, καταγραφή σε λεξικό χρήστη, αλλαγή όλων των ίδιων με αυτή κ.α.

Κάποιες εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα ελέγχου της ορθογραφίας την ώρα που πληκτρολογείς το κείμενο. Συνήθως, οι λάθος λέξεις σημειώνονται με κόκκινη υπογράμμιση. Κάνοντας ανάποδο κλικ πάνω σε μια υπογραμμισμένη λέξη, μπορείς να δεις τις προτεινόμενες διορθώσεις για να επιλέξεις την κατάλληλη. Ανεξάρτητα από το εάν ο έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση είναι ενεργοποιημένος, μπορείς πάντα να ελέγξεις την ορθογραφία μιας λέξης κάνοντας ανάποδο κλικ επάνω της. Εάν αυτή είναι λάθος, το σχετικό μενού θα εμφανίσει τις προτεινόμενες διορθώσεις.

Ο Θησαυρός εγκαθίσταται στο ντοσιέ των εφαρμογών. Μόλις τον εκκινήσεις, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου μπορείς να κάνεις τις αναζητήσεις των λέξεων που επιθυμείς.