Έχω βεβαιωθεί ότι ο Ελληνικός Ορθογράφος είναι εγκατεστημένος αλλά δε λειτουργεί, τι συμβαίνει; | iSquare

Έχω βεβαιωθεί ότι ο Ελληνικός Ορθογράφος είναι εγκατεστημένος αλλά δε λειτουργεί, τι συμβαίνει;

Συχνά λέγοντας "δε λειτουργεί ο ορθογράφος για τα ελληνικά" εννοούμε πως δε διορθώνει αυτόματα ή δεν υπογραμμίζει αυτόματα τις λάθος λέξεις. Πρέπει να κατανοήσουμε πως η αυτόματη διόρθωση είναι μια έξτρα δυνατότητα της μηχανής ορθογραφίας του macOS και δεν πρέπει να συγχέεται με τη λειτουργία του Ελληνικού Ορθογράφου. Η ενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης αφορά όλες τις γλώσσες και γίνεται ως εξής: Επιλέξτε στο μενού Επεξεργασία -> Ορθογραφία και Γραμματική-> Έλεγχος Ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση ή Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας ή και τα δύο. Έχετε υπόψη ότι για τα Ελληνικά, που είναι μια σύνθετη γλώσσα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αυτόματη διόρθωση. Συνιστάται να ελέγχετε οπτικά το κείμενο για τυχόν αστοχίες του μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης.
Επιλέξτε το επίπεδο αυτόματης διόρθωσης που επιθυμείτε στην ρύθμιση Γλωσσικά Εργαλεία.