Έχω βεβαιωθεί ότι ο Ελληνικός Ορθογράφος είναι εγκατεστημένος αλλά δε λειτουργεί, τι συμβαίνει; | iSquare

Έχω βεβαιωθεί ότι ο Ελληνικός Ορθογράφος είναι εγκατεστημένος αλλά δε λειτουργεί, τι συμβαίνει;

Συχνά λέγοντας "δε λειτουργεί ο ορθογράφος για τα ελληνικά" εννοούμε πως δε διορθώνει αυτόματα ή δεν υπογραμμίζει αυτόματα τις λάθος λέξεις. Πρέπει να κατανοήσουμε πως η αυτόματη διόρθωση είναι μια έξτρα δυνατότητα της μηχανής ορθογραφίας του Mac OS X και δεν πρέπει να συγχέεται με τη λειτουργία του Ελληνικού Ορθογράφου. Η ενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης αφορά όλες τις γλώσσες και γίνεται ως εξής: Επιλέξτε στο μενού Edit -> Spelling and Grammar -> Check Spelling While Typing ή Correct Spelling Automatically ή και τα δύο. Εάν θέλετε αυτό να ισχύει εξ' ορισμού, τότε επιλέξτε το αντίστοιχο κουτάκι στο τμήμα Language & Text -> Text των Προτιμήσεων Συστήματος.