Στο Pages δε λειτουργεί η αυτόματη διόρθωση, τι πρέπει να κάνω; | iSquare

Στο Pages δε λειτουργεί η αυτόματη διόρθωση, τι πρέπει να κάνω;

Οδηγηθείτε στο τμήμα Auto-Correction των preferences του Pages και επιλέξτε το κουτάκι "Automatically use spell checker suggestions" (όπως στην εικόνα).

Θα πρέπει όμως να λάβετε υπόψη κάποιες επισημάνσεις σχετικά με την αυτόματη διόρθωση:

- Το Pages έχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της ορθογραφίας από τις άλλες εφαρμογές. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό, πιο εξειδικευμένο ίσως, χαρακτήρα της εφαρμογής σε σχέση με άλλες πιο συχνά χρησιμοποιούμενες όπως το Text Edit ή το Mail οι οποίες αντιμετωπίζουν την ορθογραφία λιγότερο αναλυτικά.
Στην περίπτωση της αυτόματης διορθώσεως θα δείτε ότι, π. χ. στο Text Edit, ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει την αυτόματη διόρθωση με δεξί κλικ πάνω στη λέξη. Αυτό δε συμβαίνει στο Pages, όπου η διόρθωση θεωρείται τελεσίδικη.
Γράψτε για παράδειγμα τις λέξεις "τριτκοσμικός", "αναθμιμένος" ή "διφορετικός". Πρόκειται για τρία συχνά παρατηρούμενα λάθη. Αυτά διορθώνονται αυτομάτως και στο Text Edit και στο Pages. Όμως, μόνο στο Text Edit μπορείτε να αναιρέσετε τη διόρθωση.

- Το Pages ζητά από τον Ελληνικό ορθογράφο διόρθωση για την λανθασμένη λέξη με πολύ μεγάλο ποσοστό βεβαιότητος, > 95%. Σκεφθείτε ότι για τα Ελληνικά, εάν λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γλώσσας, τις πτώσεις, τις καταλήξεις κλπ, η βεβαιότητα στις προτάσεις διορθώσεως είναι κατά πολύ μικρότερη από ό,τι στα Αγγλικά. Κατά συνέπεια, οι λέξεις που διορθώνονται από τον Ελληνικό ορθογράφο στο Pages αυτόματα είναι ελάχιστες σε σχέση με τα Αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με την αυτόματη διόρθωση ενεργοποιημένη, οι περισσότερες ελληνικές λέξεις στο Pages δε θα διορθώνονται αυτόματα.