Κάποιες εφαρμογές μου δε δουλεύουν σωστά ή δεν ξεκινούν, φταίει το GRupdate; | iSquare

Κάποιες εφαρμογές μου δε δουλεύουν σωστά ή δεν ξεκινούν, φταίει το GRupdate;

Όχι, δεν ευθύνεται το GRupdate για τέτοια φαινόμενα. Συνήθως συγχέεται εσφαλμένα η λειτουργία του GRupdate με τη γλώσσα εισόδου (Προτιμήσεις Συστήματος -> Γλώσσα & Κείμενο -> Γλώσσα). Το GRupdate συνιστά να είναι η γλώσσα εισόδου στα Ελληνικά διότι με αυτή μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη υποστήριξη στις εφαρμογές. Όμως κάποιες εφαρμογές δεν είναι συμβατές με την Ελληνική γλώσσα εισόδου με αποτέλεσμα ή να λειτουργούν λανθασμένα ή να μην εκκινούν καθόλου. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε απλά να αλλάξετε τη γλώσσα εισόδου σε αγγλικά.

Ένας άλλος τρόπος είναι η δημιουργία δεύτερου χρήστη ο οποίος θα έχει τη γλώσσα εισόδου στα αγγλικά και θα τρέχει τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ενεργούς και τους δύο χρήστες και απλά να εναλλάσσεστε μεταξύ τους ανάλογα με την ανάγκη σας. Τέλος, μέσω της βοηθητικής εφαρμογής AppLauncher μπορείτε να εκκινείτε τις εφαρμογές αυτές χωρίς να αλλάξετε τη γλώσσα Εισόδου.