Δημοτικό Σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης | iSquare

Δημοτικό Σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης

Mαθητές με «ετοιμότητα για γνώση»

To Δημοτικό Σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης (στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή) επιδιώκει, μέσα από τα καινοτόμα και διαθεματικά βιωματικά προγράμματά του, να εκπαιδεύσει μαθητές με «ετοιμότητα για γνώση», οι οποίοι θα είναι σε θέση να θέτουν και να απαντούν τα ποικίλα και διαφορετικά ερωτήματα που θα συναντούν στη ζωή τους, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση του κόσμου γύρω τους.


Αξιοποιώντας συστηματικά βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές - ανακαλυπτικές μεθοδολογίες, τα ποικίλα προγράμματά του εστιάζουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση για την αειφορία, τη διδασκαλία και τη συστηματική αξιοποίηση των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), αλλά και τη συστηματική χρήση της αγγλικής γλώσσας.


Διαθέτοντας υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας του και στο σύνολο των εγκαταστάσεων του, το σχολείο δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, υπολογιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για την προετοιμασία και διαχείριση του εκπαιδευτικού του έργου και, κυρίως, για την υποστήριξη των ποικίλων προγραμμάτων του και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό των μαθητών του.

Η συστηματική αξιοποίηση των iPad ήδη από την A’ τάξη, μέσα από τη σειρά που διαθέτει το σχολείο, έχει ως βασικό στόχο να αντιληφθούν σταδιακά οι μαθητές του την εκπαιδευτική και ερευνητική διάσταση της τεχνολογίας και να χρησιμοποιούν συνολικά τα iPad ως μέσο καταγραφής, έρευνας και παραγωγής της γνώσης.


Αντίστοιχα, ξεκινώντας από τη Β’ τάξη και φθάνοντας μέχρι την ΣΤ’ τάξη, οι μαθητές του, μέσα από το πρόγραμμα 1:1 της Apple, διαθέτουν ο καθένας τη δική του προσωπική συσκευή, την οποία αξιοποιούν συστηματικά και ανάλογα με τον προγραμματισμό της κάθε τάξης, μέσα από τη χρήση των επίσημων βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας σε ηλεκτρονική μορφή (iBooks) και τη χρήση ειδικών εφαρμογών (ελληνικά και αγγλικά λεξικά, ειδικές θεματικές εφαρμογές για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τα βιωματικά προγράμματα).


“Στο σχολείο μας θεωρούμε ότι η γλώσσα της τεχνολογίας είναι η κυρίαρχη γλώσσα που χρησιμοποιούν πλέον συστηματικά τα παιδιά και οι νέοι για την καθημερινή τους επικοινωνία και, επομένως, οφείλουμε να τους εκπαιδεύσουμε στον κώδικά της, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να τη χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους και πάντοτε για το δημιουργικό τους όφελος.” τονίζει ο κ. Τάσος Μπάρμπας, διευθυντής του σχολείου.