Μπορώ να εγκαταστήσω την Ελληνική Υποστήριξη σε δεύτερο υπολογιστή με QuarkXPress; | iSquare

Μπορώ να εγκαταστήσω την Ελληνική Υποστήριξη σε δεύτερο υπολογιστή με QuarkXPress;

Το QuarkXPress, άπαξ και έχετε προβεί στην προαιρετική δήλωση προϊόντος στην Quark, σας δίδει δυνατότητα να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα και σε δεύτερο υπολογιστή. Συνεπώς μπορείτε να εγκαταστήσετε σε αυτόν και την Ελληνική Υποστήριξη. Ο Κωδικός Ενεργοποίησης που σας δόθηκε παραμένει ό ίδιος εάν πρόκειται για το ίδιο πακέτο QuarkXPress.