Γιατί οι παλαιές γραμματοσειρές Type-1 που εγκατέστησα δεν υποστηρίζονται σωστά; | iSquare

Γιατί οι παλαιές γραμματοσειρές Type-1 που εγκατέστησα δεν υποστηρίζονται σωστά;

Για να μπορέσει η Ελληνική Υποστήριξη να διαχειριστεί τις παλαιές σας γραμματοσειρές Type-1, πρέπει αυτές να έχουν οπωσδήποτε ελληνικό ID. Το σχετικό εργαλείο, "ID-Fixer", (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ) κάνει αυτή την επέμβαση μαζικά. Διαβάστε τις οδηγίες του. Αφαιρέστε όλες τις γραμματοσειρές Type-1 που εγκαταστήσατε, αλλάξτε το ID τους και επανεγκαταστήστε τις. Γενικά, μην προσθαφαιρείτε γραμματοσειρές χειροκίνητα στο Σύστημά σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή FontBook για αυτό το σκοπό καθώς και για προσωρινή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γραμματοσειρών.