Αναβάθμισα το QuarkXPress μέσω του updater από το site της Quark, χρειάζεται να αναβαθμίσω την Ελληνική Υποστήριξη; | iSquare

Αναβάθμισα το QuarkXPress μέσω του updater από το site της Quark, χρειάζεται να αναβαθμίσω την Ελληνική Υποστήριξη;

Συνιστάται να ελέγχετε αυτό το site μετά από κάθε αναβάθμιση του QuarkXPress για τυχόν αναγκαία αναβάθμιση της Ελληνικής Υποστήριξης. Συνήθως δε θα χρειαστεί αναβάθμιση για ελάσσονες αναβαθμίσεις του QuarkXPress π.χ. 8 σε 8.02. Εάν όμως απαιτείται, όπως π.χ. από QuarkXPress 8 σε 8.1, τότε σε αυτό το site θα βρείτε διαθέσιμη την κατάλληλη αναβάθμιση της Ελληνικής Υποστήριξης.