Έχω το QuarkXPress σε Windows PC, μπορώ να εγκαταστήσω την Ελληνική Υποστήριξη για αυτό; | iSquare

Έχω το QuarkXPress σε Windows PC, μπορώ να εγκαταστήσω την Ελληνική Υποστήριξη για αυτό;

Η Ελληνική Υποστήριξη διατίθεται μόνο για το QuarkXPress σε Mac.