Πρέπει να κάνω κάποιες ρυθμίσεις στο τμήμα Γλώσσα & Κείμενο των Προτιμήσεων Συστήματος; | iSquare

Πρέπει να κάνω κάποιες ρυθμίσεις στο τμήμα Γλώσσα & Κείμενο των Προτιμήσεων Συστήματος;

Στο τμήμα Γλώσσα & Κείμενο -> Κείμενο (Language & Text -> Text) σας δίδεται η δυνατότητα να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά της μηχανής ορθογραφίας του Mac OS X. Η συνιστώμενη ρύθμιση σχετικά με τη γλώσσα μας είναι να σύρετε τα 'Ελληνικά (iSquare)' πρώτα στον κατάλογο και να τα επιλέξετε. Αυτό σας εξασφαλίζει ότι τα κείμενά σας θα ορθογραφούνται ελληνοαγγλικά (ο Ελληνικός Ορθογράφος παρέχει εξ' ορισμού τη δυνατότητα αυτή). Εάν τα κείμενά σας περιλαμβάνουν και άλλες γλώσσες όπως π.χ. Γαλλικά, Ισπανικά κλπ, μπορείτε να επιλέξετε 'Αυτόματα κατά Γλώσσα' (Automatically by Language) ώστε ανάλογα με τις λέξεις να χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός ορθογράφοι ταυτόχρονα. Επιβάλλεται και σε αυτήν την περίπτωση να έχετε τα 'Ελληνικά (iSquare)' πρώτα στον κατάλογο ανεξαρτήτως της σειράς που έχετε επιλέξει για τις υπόλοιπες γλώσσες.