Εκπαιδευτήρια Δούκα | iSquare

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Εφόδια με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων του 21ου αιώνα.

Kάθε μαθητής με το iPad, μπορεί να διαχειρίζεται την πληροφορία με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

"Η διδασκαλία με το iPad κινητοποιεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών μας και αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά γίνονται πιο συμμετοχικά, πιο δημιουργικά. Αυτοί είναι οι στόχοι κάθε δασκάλου, συνεπώς είμαστε ενθουσιασμένοι και πολύ αισιόδοξοι.",
Ελισάβετ Τσοβαλτζή - Παπαδήμου, Συντονίστρια Δημοτικού.

"Οι μαθητές είναι τόσο εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμένη τεχνολογία που είναι έτοιμοι να δουλέψουν πρακτικά τις εφαρμογές και να τις χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους. Το iPad, το φέρνουν στην αίθουσα εικαστικών και κινηματογραφούν τα σκίτσα τους ενώ σκιτσάρουν, παίρνουν φωτογραφίες και τις δουλεύουν, δημιουργούν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της δουλειάς τους και απλά τις στέλνουν με mail.",
Eilleen Botsford - Καθηγήτρια Fine Art & Creative Computing.


Με την εκπαιδευτική αξιοποίηση του iPad οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα επωφελούνται μέσα από την χρήση ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων και μαθαίνουν με ένα πιο δημιουργικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ένταξη του Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ξεκινήσει στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το 2008, όπου κάτω από το γενικό τίτλο "εκπαιδευτική τεχνολογία 1:1" (1:1 educational computing), περιγράφεται η πρακτική κατά την οποία κάθε μαθητής διαθέτει τον προσωπικό του υπολογιστή και συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες, μέσα και έξω από το στενό πλαίσιο της τάξης.


Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ως ένας οργανισμός που πρωτοπορεί στην ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, αναγνώρισε αμέσως τις εκπληκτικές δυνατότητες του iPad ως εκπαιδευτικού εργαλείου, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση του iPad, όλοι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα επωφελούνται μέσα από προγράμματα που γίνονται σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

Τα παιδιά της Δ' Δημοτικού που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα iPad 1:1, επωφελούνται από το διαδραστικό υλικό που προσφέρει η συσκευή, μέσα από εφαρμογές και βιβλία που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.

"Οι μαθητές της Δ' Δημοτικού πήραν τα iPad και είδαμε μια πολύ πιο εύκολη διαχείριση της πληροφορίας, μια πιο δημιουργική αντιμετώπιση του σχολικού περιβάλλοντος. Πραγματικά ενθουσιασμένοι μαθητές, ενθουσιασμένοι δάσκαλοι και γονείς."
μας δηλώνει ο Κωνσταντίνος Δούκας, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.


Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ως ένας οργανισμός που πρωτοπορεί στην ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, αναγνώρισε αμέσως τις εκπληκτικές δυνατότητες του iPad ως εκπαιδευτικού εργαλείου, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση του iPad, όλοι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα επωφελούνται μέσα από προγράμματα που γίνονται σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

Με τη χρήση του iPad, το μαθητικό περιβάλλον των παιδιών έχει εναρμονιστεί με την προσωπική τους ζωή ενώ οι γονείς βλέπουν καθημερινά στην πράξη την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και της πληροφορίας, μέσα από μια συσκευή που προσφέρει αμεσότητα και διαισθητικό περιβάλλον χρήσης που το καθιστά εξαιρετικά απλό.
"Κύριο μελημά μας αρχικά, ήταν να προκαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών μας, ώστε να καλιεργήσουμε ικανότητες του 21ου αιώνα, ως αποτέλεσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Στην προσπάθειά μας αυτή εμπλέξαμε τους εκπαιδευτικούς μας στη δημιουργία υλικού. Στο καινούργιο οικοσύστημα ξανασχεδιάσαμε τα βιβλία τα οποία εμπλουτίσαμε με εστιασμένο πολυμεσικό υλικό και επιλέξαμε εφαρμογές με στόχο τη δημιουργία, την καταννόηση, την ανάλυση, τη σύνθεση, την εφαρμογή των γνώσεων και την αξιολόγηση. Η αποδοχή του από τους μαθητές και η αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς, ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες."
Βασίλης Οικονομου, Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων.