Ευκαιρίες καριέρας | iSquare

Ευκαιρίες καριέρας

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας της iSquare, του επίσημου διανομέα των προϊόντων Apple
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest Group.

Η iSquare, ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest Group επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Marketing Executive (κωδ. ME/05.17)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Marketing της iSquare και θα είναι υπεύθυνος/η για :

  • Την συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Marketing Plan

  • Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και ανάλυση online και offline ενεργειών Marketing

  • Την ανάλυση των αποτελεσμάτων από προωθητικές ενέργειες και το reporting προς την Apple

  • Την συνεργασία με το δίκτυο μεταπωλητών για την προβολή και προώθηση των προϊόντων

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Marketing

  • ΜΒΑ ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο Marketing θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

  • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση

  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης

Ο Όμιλος προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που πέραν του μισθού περιλαμβάνει:
bonus επίτευξης στόχων,
ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής.
Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
personnel@quest.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών.