Ευκαιρίες καριέρας | iSquare

Ευκαιρίες καριέρας

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας της iSquare, του επίσημου διανομέα των προϊόντων Apple
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest Group.

Η iSquare, ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest Group επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Marketing Assistant (κωδ. MA/12.16)
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελέσει ενεργό μέλος του τμήματος Marketing της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, για :

Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον απολογισμό του συνολικού Marketing Plan
Το δημιουργικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον απολογισμό on line ενεργειών Marketing
Tη συντήρηση, τον εμπλουτισμό και την αξιοποίηση για σκοπούς προβολής όλων των digital μέσων επικοινωνίας της εταιρείας
Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον απολογισμό αποτελεσματικών ενεργειών επικοινωνίας των προϊόντων της εταιρείας μέσω των Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
Το συντονισμό και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Marketing ή Επικοινωνία
ΜΒΑ ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο Marketing / Marketing Communications θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία αξιοποίησης και συντήρησης των Social media εταιρείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών εργαλείων Marketing & των Social media
Ανεπτυγμένες ικανότητες στην επικοινωνία, συνεργασία, & διαπραγμάτευση
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

 

Ο Όμιλος προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που πέραν του μισθού περιλαμβάνει: bonus επίτευξης στόχων, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής.
Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
personnel@quest.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών.